Hypnotisk trans                                            Startsidan

Hypnotisk trans är ett sinnestillstånd som har karaktäriserats som "inåtvänd, avslappnad (ansträngningslös) koncentration" och "en avgränsad uppmärksamhet". Det är en typ av tillstånd som förekommer naturligt, t.ex. när man befinner sig på gränsen mellan sömn och vaket tillstånd eller när man är "inne i" t.ex. en bok, en film eller en dagdröm.

I det hypnotiska transtillståndet är det lätt att ta fram och förstärka olika responser, tillstånd, sinnesstämningar, känslor, upplevelser o.s.v. Man är också mer mottaglig för suggestioner.

 

Varför hypnos?

Ja, varför? Det kan kanske vara för att förändra ett beteende generellt eller i en viss specifik situation. Det kan vara att förändra "dåliga" vanor. Eller kan det helt enkelt vara ett sätt att förändra sin inställning hur man uppfattar världen och sin plats däri. Rent konkret kan det innebära att sluta röka, öka sitt självförtroende, komma över rädslor (fast det finns andra, snabbare sätt, att göra det). Det har också visat sig vara användbart vid spänningshuvudvärk, migrän eller stressrelaterade åkommor. Även vid vissa smärttillstånd har vissa resultat uppnåtts men hur effektivt det är i sådana fall är svårt att säga. Där är det viktigt att läkare har gått igenom och gjort en grundlig undersökning för att se grundorsaken, så man inte "döljer" några symtom som visar sig senare på vägen.

 

Varierande teorier om hypnos:

Det finns och har funnits många olika teorier om hypnosens natur. Dessa kan sorteras under tre huvudrubriker: neurofysiologiska, psykodynamiska och socialpsykologiska teorier.
Neurofysiologiska teorier vill förklara hypnos som något som händer i hjärnan.
Hjärnan tros under hypnos fungera på ett annat sätt än vanligt. Genom hypnos får vi tillgång till delar av hjärnan vi vanligtvis inte använder så ofta.
Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke. Under hypnos får vi lättare kontakt med och tillgång till den omedvetna delen av oss.
Socialpsykologiska teorier betraktar hypnos som något som händer i en relation mellan människor, i ett socialt sammanhang. Man går in i en socialt förväntad roll och uppträder enligt vissa förväntningar.

Alla tre kan mycket väl vara sanna samtidigt. Det vill säga vi har en relation som gör att vi har tillgång till det omedvetna som gör att vi använder andra delar av vår hjärna. Sen i vilken turordning detta sker ("vad är hönan och vad är ägget") är svårt att säga och kanske heller inte är speciellt intressant. Det viktiga är vad vi får för resultat.

Man kan också välja metaforen att likna oss vid en dator. På hårddisken (omedvetna) finns alla de program som behövs för att vi ska fungera. Dessa program körs mer eller mindre automatiskt utifrån det sammanhang vi är i. Det som visas på bildskärmen är det vi är medveten om. Hypnos är ett sätt att få tillgång till, och möjlighet att förändra, de program som körs på hårddisken så att det vi ser på bildskärmen är det vi vill se. Det vill säga att de program som körs är de program vi vill ska köras i det sammanhang vi befinner oss i.

 

Att vilja låta det ske.

Vill man absolut inte bli hypnotiserad så kommer man inte att bli det, såvida man inte tar till rena tvångsmetoder – fast då blir det frågan om hjärntvätt istället för hypnosbehandling. Men viljan att till varje pris bli hypnotiserad kan också förhindra hypnosen! Relationen mellan motivation och hypnotiserbarhet tycks nämligen ha formen av en omvänd U; det vill säga både låg och mycket hög motivation sänker resultaten. Om man mycket gärna vill uppleva hypnos skapar detta lätt för mycket aktivitet och en viljemässig ansträngning som blockerar personens förmåga att gå ner i hypnos. Det gäller att slappna av och "låta det ske".

 

Olika lång tid att lära sig.

Det är inte självklart att en person faller i hypnotisk trans vid första försöket, ens om hon eller han känner tillit till hypnotisören. Vissa fungerar bra redan första gången, medan andra måste träna länge för att nå dit. Milton Erickson, vår tids främste hypnotisör, berättade att den ena av hans två mest mottagliga personer behövde några minuter medan den andra behövde 300 timmars träning för att nå till sitt maximala djup! Lars Erik Uneståhl berättar i sin tur om en patient han hade som övade med en hypnosskiva tre gånger om dagen med dålig resultat. Efter att på det sättet ha tränat i tre månader (alltså 300 gånger) så började han plötsligt fungera bra.

                                                                                                                        Startsidan