Grundantaganden

Startsida

Några av NLP:s grundantaganden

 • Det finns inga misslyckanden, bara feedback
  NLP är fokuserat på resultat. Om det du gör inte fungerar för dig betyder inte det att du har misslyckats. Du har uppnått resultat, kanske inte de resultat du ville uppnå. Men istället för att se det som ett misslyckande så kan du välja att se det som information (feedback) som du kan lära dig av för att ändra ditt tillvägagångssätt så att du kan uppnå det resultat du vill ha.
 • Vi bearbetar all information med alla våra sinnen.
 • Människor reagerar på sin karta av verkligheten och inte på själva verkligheten.
  Vi opererar (agerar) och kommunicerar utifrån dessa kartor. NLP är konsten att förändra kartorna, inte verkligheten.
   
 • Allt mänskligt beteende har ett syfte.
  Vi är inte alltid medvetna om vad syftet är.
   
 • Allt beteende har en positiv avsikt (intention).
  Vårt beteende syftar alltid till att uppnå något som är värdefullt för oss. Människor är inte sitt beteende. NLP skiljer mellan avsikten eller syftet bakom en handling och själva handlingen i sig. Det som ser ut som negativt beteende ser bara ut så därför att vi inte känner till syftet.
   
 • Det omedvetna är välvilligt inställt till oss.
  Det omedvetna utgör en balans och en motvikt till det medvetna, det är av naturen välvilligt.
   
 • Det är bättre att ha valmöjligheter än att inte ha valmöjligheter.
  Skapa en karta åt dig själv som ger dig tillgång till de flesta och mest berikande möjligheterna. Agera alltid för att öka valmöjligheterna. Den som har flest valmöjlighet, det vill säga störst flexibilitet i tanke och beteende, har störst inflytande i alla former av samspel.
   
 • Människor träffar det bästa val de kan i just den stunden.
  Oavsett hur ont, bisarrt eller självförgörande ett beteende är (eller tycks vara), är det den bästa valmöjligheten för den personen just då utifrån hans eller hennes karta av världen. Om man förser människors kartor med fler valmöjligheter, kommer de att använda sig av dem.
   
 • Människor fungerar perfekt.
  Ingen är trasig eller defekt. Det handlar om att ta reda på hur Du fungerar, så att Du kan förändra ditt sinnestillstånd till något mer önskvärt och konstruktivt.
   
 • Innebörden av kommunikation är det gensvar man får.
  Gensvaret kan vara något annat än det du avsåg. Om du inte når de resultat du vill ha, gör på ett annat sätt.
   
 • Vi har redan alla de resurser vi behöver, eller så kan vi skapa dem.
  Det finns inga icke-konstruktiva människor, bara icke-konstruktiva sinnestillstånd.
   
 • Kroppen och sinnet är ett enda system.
  De samspelar med och påverkar varandra. Det är inte möjligt att göra en förändring i det ena utan att det andra påverkas.
 • Mästerskap går att kopiera.
  Om en person kan göra något är det möjligt att modellera det och lära ut det till andra.
  Att modellera framgångsrika prestationer leder till mästerskap.
   
 • Om du vill förstå — handla.
  Lärandet ligger i görandet.                                                                                                         Startsida