Startsida

Finns det något i TV eller dagstidningar om NLP

Ja, här är en länk: http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/psykestress/article278002.ab

    Här är en annan: http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article666928.ab

Och här är ytterligare en: http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/vikt/article260438.ab

Det finns fler: http://www.expressen.se/1.354808

Här är den nyaste: http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article4566566.ab


 

 

Sen har vi ju haft Paul Mckenna som på TV4+ arbetade med ett flertal NLP tekniker och som arbetar mycket aktivt i utbildning av NLP.