Startsida

Frågor och svar

Maila in dina frågor till: info@sinneskraft.se

Här kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och få svaren på dessa frågor!

Vad är NLP?

NeuroLingvistisk Programmering. Neuro: Hjärnan och våra sinnen; Lingvistik: Språket; Programmering: De program, beteendemönster vi använder. Man kan använda datorn som en metafor för hur hjärnan fungerar; Indata (våra sinnesintryck) bearbetas i ett program och leder till utdata, resultat (olika beteenden). Som människa kan man säga att vi har en yttre och en inre verklighet.

Då vi tar in verkligheten så gör vi det genom våra fem sinnen. Det vill säga syn (visuellt), hörsel (auditivt), känsel och emotioner(kinestetiskt), lukt (olfaktoriskt) samt smak (gustatoriskt). Även språket spelar här stor roll hur vi uppfattar den information som vi tar in. Av denna information så skapar vi interna "kartor" av verkligheten. Varje person har sin egen unika karta av verkligheten, men det är viktigt att komma ihåg att ingen person har den "rätta" kartan, den objektiva verkligheten är väldigt svår för oss människor att uppleva. När vi förändrar vår inre karta (verklighet) så förändras också den yttre verkligheten. Det vill säga att om vi mår dåligt så har vi en programmering (inre karta) som inte ger oss det vi vill ha. Om vi då ändrar denna inre karta så som vi vill att det ska vara så har vi bättre förutsättningar att uppleva en bättre yttre verklighet. Det är då NLP kan ge stöd, hjälp och verktyg för att åstadkomma denna förändring av den inre kartan.

 

Är NLP terapi, coaching eller personlig utveckling?

Det är egentligen allt ovanstående och ännu mer ändå. Det kan även användas i ledarskapsutveckling, kommunikation, pedagogik, prestationspsykologi eller försäljning. Egentligen skulle man kunna kalla det en manual för hur vi kan använda vår hjärna på bästa möjliga sätt oavsett var vi befinner oss i livet.